Magnificat s.c.

ul. V Poprzeczna 1
04-611 Warszawa
tel. 22 740 42 00
e-mail: magnificat.sc@wp.pl

Zapraszamy

od poniedziałku
do piątku w godz.
9.00 – 17.00
w soboty w godz.
10.00 – 14.00